Schaakmat Westland

Voorheen Schaakmat en Westlandse Schaakcombinatie (W.S.C.)

Jeugdschaak bij Schaakmat Westland, seizoen 2017-2018.

Het eerste seizoen jeugdschaak voor mij als hoofdjeugdleider is een periode van vallen en opstaan.

We begonnen maandag 21 augustus †een jeugdleidersoverleg met †Karg Brunner, Vincent Kuyvenhoven, Jeffrey Hofland en ondergetekende. Hier werden de plannen voor het komende schaakseizoen doorgenomen en hoe de taken zouden worden verdeeld.

Het schaken voor de jeugd begon op maandag 4 september met een simultaanwedstrijd tegen de jeugdleiders, er waren in totaal 28 kinderen waarvan 8 nieuw.

Op 11 september zijn we gestart met het bekertoernooi, op de eerste avond werden er 2 rondes gespeeld. De rest werden in de loop van het schaakseizoen gespeeld. Op maandag 19† september is de onderlinge competitie weer van start gegaan We hebben de jeugdschakers verdeeld in 3 groepen, waarbij er van te voren †een inschatting is gemaakt op schaak sterkte. Er worden dan iedere week onderlinge partijen gespeeld.

Naast het schaken op de club zijn er voor de jeugd ook de nodige Grand Prix toernooien georganiseerd, in totaal 8. Hieraan hebben de nodige kinderen meegedaan.

Om de ouders het nodige te vertellen over het schaken voor de jeugd en †hadden we op maandag 25 september een ouderavond georganiseerd veel ouders waren hierbij aanwezig, zoín 21.

Hierbij werd ook †het een en ander uiteengezet omtrent de verenging Schaakmat Westland.

Vanaf 2 oktober zijn we begonnen met het geven van schaaklessen waarbij de lessen werden verzorgd door . stap 1: Michel Onderwater/ Jeffrey Hofland , stap2: Karg Brunner , †stap3: Jan Dekker en Johan Voorberg en stap4 en stap 5 door Paul Brasser.

Halverwege het seizoen ,in december werden de eindstanden van de onderlinge competitie bekend gemaakt, de herfstkampioenen.
 

Kersttoernooi en uitreiking bekers voor de herfstkampioenen.

Ter afsluiting van het jaar hebben we een† Kersttoernooi gehouden.

Er waren totaal 25 jeugdschakers aanwezig, sommige kinderen waren verhinderd.

Er waren 4 poules van 4 en 3 van 3 jeugdschakers. De partijen duurde ongeveer 15 minuten.

Na afloop van de schaakwedstrijden werd er gekeken wie 1e, 2de, 3de en 4de is geworden.

Het was overigens niet belangrijk hoe men is geŽindigd, er was voor iedereen een prijsje.

Ook werden de bekers uitgereikt voor de Herfstkampioenen.

 

De eindstand in groep3:

1ste prijs voor Finley Stokking

2de prijs voor Tygo Maree

3de prijs voor Yared Vooijs

4de prijs voor Erik Smit

 

De eindstand in groep2:

1ste prijs voor Briq Middelburg

2de prijs voor Eline Voorberg

3de prijs voor Rick Hartensveld

 

De eindstand in groep 1:

1ste prijs voor Nick Buitelaar (Herfst kampioen)

2de prijs voor Sem Roem

3de prijs voor Mirco Persoon

 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd

Fijne feestdagen en een gelukkig 2018.

Namens de jeugdleiders:

 Vincent, Karg, Jeffrey en Michel

 

Vervolg januari 2018

 Na de Kerstvakantie werd er weer begin januari gestart met het vervolg van het jeugd schaken.

De groepen 1, 2 en 3 werden iets in samenstelling verandert. Ook zijn er nog een aantal nieuwe leden bij gekomen. Naast de onderlinge competitie voor het lentekampioenschap werd er ook een generatieklooftoernooi gehouden, een vader, moeder, oma, opa, neef of een ander familielid ging met de jeugdschaker in team van maximaal 8 personen zitten. De kinderen speelde onderling en de ouders speelde ook onderling. Uiteindelijk hadden alle kinderen in de vorm van een medaille prijs.

Op 26 maart werden er proefexamens gegeven in de stappen 1, 2, 3,4 en 5.

Dit doen we om te zien of diegene een reŽle kans hebben om voor het echte examen te kunnen slagen.† Uiteindelijk heeft op een paar na iedereen examen kunnen doen en wel op 9 maart.

Johan Voorberg was zoals† al jaren bereidt gevonden om de examens af te leggen.

Diegene in de stappen 1, 2 en 3 zijn allen geslaagd, helaas die examen gedaan hebben in stappen 4 en 5 hebben het niet gered. De moeilijkheidsgraad is hier dan ook een stuk groter.

Nadat de diplomaís voor de stappen door Johan zijn uitgereikt werden de †eindstanden jeugdschaak 2018 bekend gemaakt en tevens de bijbehorende bekers uitgereikt.

 

Jeugdschaakkampioen seizoen 2017-2018 is geworden †Sem Roem.

Lentekampioenschap 2018

De eindstand in groep1:††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

1e plaats: ††††††††††† Sem Roem

2de plaats:†††††††††† Mirco Persoon

3de plaats: ††††††††† Dion Appelman.

 

De eindstand in groep2:

1e plaats:†††††††††††† Erik Smit

2e plaats:†††††††††††† Finley Stokking

3e plaats:†††††††††††† Tygo Maree

 

De eindstand in groep 3:

1e plaats: ††††††††††† Patrick Biever

2e plaats:†††††††††††† Iqraan Khan

3e plaats:†††††††††††† Guus Zuiderwijk

 

De Bekerkampioenschap :

De finale van het Bekerkampioenschap ging tussen Mirco Persoon en Rens Zuiderwijk.

De eerste partij eindigde in remise.

Bij de tweede partij ging de winst uiteindelijk naar Rens Zuiderwijk.

 

Voor diegene die nog mee gaan doen met het WJSK, begint aankomende maandag om 18.30 uur wens ik jullie †veel succes.

Anders tot het volgende seizoen, begint 3 september 2018.

 

Namens de jeugdleiders:

Karg Brunner

Jeffrey Hofland

Vincent Kuyvenhoven

Michel Onderwater.